Skip to content

Yüzyılın En Büyük MÜZİK Hırsızlığı !

Karıştırmamak için baştan belirtelim,aşağıda örneklerini duyacaklarınız artık aşina olduğumuz “ses klonlama” değil, BESTE, VOKAL, FONOGRAM SAMPLE’larının hepsinin birebir “ÇALINMASI” işlemidir;

Sanatçıların sesleri, yapım şirketlerinin repertuarları, bestecilerin melodileri, aranjörlerin melodi,armoni ve kayıt ettikleri tüm enstrümanlar İZİNSİZ, KANUN DIŞI olarak kullanılmıştır.

MD5: 28df494a35a00955186a174725a922bf
MD5:38dd26d3ba72f124eef63e3551445b49
MD5:3ea3808f0d6c33cae9610956388bc0ea
MD5:74eae3c4488983a90cef01c0190b39d0

Etkilenenler;
YAPIMCILAR: DataSet’i eğitmek için MÜYAP üyesi olan/olmayan tüm TÜRK şirketlerin fonogram kayıtları kullanılmış, ayrıca fonogram içinden SAMPLE’lar kullanımıştır (direkt ve transpose edilerek).

SES SANATÇILARI: Her bir müzik janra’sı için (pop, arabesk, rock vs) sanatçılar kategorilere ayrılmış, Source Seperation ile ayrılan erkek ve kadın sanatçıların sesleri tamamen “birebir” modellenip klonlanmıştır.

BESTECİLER: Dataset’in eğitildiği şarkılar source seperation ile Vokal Melodisi, Bas, Gitar, Piyano, Keman, Davul kanallarına ayrılmış, ayrılan kanallar nota haline getirilmek için MIDI’ye çevrilmiştir. MIDI notaları hem melodi, her armoni olarak “birebir” kullanılmıştır. Bestecinin yarattığı melodi kısmi ve sıralı ölçüler halinde “birebir” kullanılmıştır.

ARANJÖRLER: Melodilerinin altında kullanılan tüm armoniler ve enstrümanların melodileri, hem MIDI hem SAMPLE olarak sıralı ve randomize parçalar halinde kullanılmış, Timbre & Instrumentation, Rhythm & Timing, Harmony, Melody dataset’leri eğitilmiş, dahası Source Seperation ile çaldırılan kemanlar, gitarlar, davullar gibi tüm enstrüman sample’ları “birebir” kullanılmıştır.

MD5:5fe0e918d30f93e5abe1f16979cd94d3
MD5:d393dd269bf18b0f47abdda8e7144739

Bu yapılan HIRSIZLIĞIN ismi asla “YAPAY ZEKA ile YARATMAK” değildir. Yaratmak “milyonlarca şarkıdan parçalar alıp randomize birleştirip şarkı yaratmak, fonogram’dan sample’ları direkt kullanmak ve sanatçıların sesini klonlamak, bestecinin notalarını birebir kullanmak” değildir. Midjourney, OpenAI gibi majör yapay zeka firmaları Resim/Fotoğraf/Kitap/Senaryo vb. içerikler için yurtdışındaki sanatçı meslek birlikleri tarafından onlarca kez mahkemeye verildi, dev tazminatlar kazanıldı ve “adil” kullanım & lisans bedeli ödenmeye zorunlu tutuldu.

Hem TÜRK Fikri ve Sınai Haklar kanunumuza, hem dünya hukukuna göre bu yapılan izinsiz veri seti eğitme, sanatçı sesi klonlama, beste melodisi kullanma tamamen SUÇ teşkil eder, hem CEZA hem HUKUK davası açılabilir.

Fakat böyle davaların açılması için “Derin Öğrenme” algoritmasının kaynakları, Variational Autoencoder (VAE), Generative Adversarial Networks (GAN), Mel-Spectogram Inversion, TTS, Audio Spectogram izlerinin kesin olarak teknik delillendirilmesi gerekir. Türk ve yabancı mahkemelerde, derin öğrenmeyi, klonlamayı teknik olarak ispatlamadan dava açmak imkansızdır.

MD5:cc9fe02695c3128d6903fbfbae535577
MD5:8c765f84d0d04311d16ff6ae217624a2
MD5:63d5154eb832025920ca2c736ab3db54
MD5:ee7007ead8c139d834679c848d342221
MD5:707d56b0eae2a60b0760279e9c628424
MD5:1fc12db1d43f776dd7974c4656244847
MD5:35e9df9702d21928f0629280a3332c0d
TAG: #yapay zeka ile ses klonlama, #ses kopyalama, #ai ses, #ses klonlama tespiti, #udio, #suno, #voice cloning